Hoppa till innehåll
Media

Anu Talus blir dataombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2020 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utnämnt juris doktor, filosofie magister Anu Talus till tjänsten som dataombudsman från och med den 1 november 2020. Tjänsten som dataombudsman är femårig.

Anu Talus är för närvarande biträdande dataombudsman. Hon har tidigare arbetat bland annat som lagstiftningsråd vid justitieministeriet.

Dataombudsmannen har en byrå som övervakar att behandlingen av personuppgifter är lagenlig och att människors dataskyddsrättigheter tillgodoses. Byrån behandlar begäranden om att meddela föreskrifter om den registrerades rättigheter och anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter. Till dataombudsmannens uppgifter hör dessutom att öka medvetenheten om de regler, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter samt att samarbeta med andra dataskyddsmyndigheter i EU.

Dataombudsmannen företräder Finland i Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Tjänsten som dataombudsman söktes av sammanlagt 10 personer.


Ytterligare upplysningar: Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]
Statsrådets beslut (på finska)    
 

Tillbaka till toppen