Hoppa till innehåll
Media

Elina Pekkarinen fortsätter som barnombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2024 13.26
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt politices doktor Elina Pekkarinen till barnombudsman för en femårsperiod från och med den 1 maj 2024.

Pekkarinen har varit barnombudsman sedan 2019.

Tjänsten som barnombudsman söktes av 16 personer.

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som administrativt finns i samband med justitieministeriet. Ombudsmannen har till uppgift att i samarbete med olika myndigheter, organisationer och andra aktörer i samhället främja barnens intressen och ta tillvara barns rättigheter samt främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter. Barnombudsmannen förmedlar information om barnfrågor till barn, till människor som arbetar med barn, till myndigheter och till allmänheten samt håller kontakt med barn och unga och förmedlar deras synpunkter till beslutsfattarna.

Mer information:
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen