Hoppa till innehåll
Media

Anu Talus och Jari Råman valdes till biträdande dataombudsmän

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2019 11.36
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde idag juris magister Anu Talus och juris doktor Jari Råman till tjänsterna som biträdande dataombudsman. Båda tjänsterna tillsattes för en period på fem år från den 1 maj 2019.

Biträdande dataombudsman Anu Talus leder de ärenden som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Hon bistår dataombudsmannen i skötseln av internationella uppgifter och EU-rättsliga uppgifter, svarar för att EU:s riktlinjer beaktas och styr produktionen av information för medborgare och organisationskunder. Hon ansvarar dessutom för beredningen och samordningen av politik som hänför sig till lagstiftningsinflytande.

Biträdande dataombudsman Jari Råman leder de ärenden som omfattas av dataskyddsdirektivet. Han svarar för det strategiska framsynsarbetet, resultatstyrningen och utvecklingen av verksamheten samt styr verksamheten i nätverket av dataskyddsansvariga. Han ansvarar dessutom för beredning och samordning av tillsynspolitiken.

Ytterligare upplysningar: Olli Muttilainen, förvaltningsdirektör, tfn 0295 150 011, e-post [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen