Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bereder lagändringarna i anknytning till organisationsreformen av Brottspåföljdsmyndigheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2020 14.02
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda de lagändringar som behövs för att genomföra organisationsreformen av Brottspåföljdsmyndigheten.

Brottspåföljdsmyndigheten lämnade i juni 2020 ett förslag till justitieministeriet om utvecklingsbehoven i fråga om organisationsstrukturen. Syftet är att förenhetliga verksamheten i hela landet och förbättra möjligheterna att uppnå de strategiska målen.

Enligt förslaget ska Brottspåföljdsmyndigheten i fortsättningen bestå av ett enda gemensamt ämbetsverk. Den nya organisationen föreslås ha en riksomfattande nivå och en central nivå. Det ska finnas elva brottspåföljdscentraler som ska innefatta fängelser och byråer för samhällspåföljder.

Lagberedningsgruppen har till uppgift att kartlägga behoven av lagändringar och bereda ändringsförslagen. Arbetsgruppens mandatperiod är 25.8.2020–28.2.2021.

Ytterligare information: Marianne Mäki, enhetschef, tfn 0295 150 034, e-post: [email protected]

Projektsidan (på finska)

Brottspåföljdsmyndighetens pressmeddelande 30.6.2020

Tillbaka till toppen