Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att ställningen för brottsoffer förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 14.46
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet föreslår ändringar i brottsskadelagen. Syftet är att förbättra ersättningsskyddet särskilt för personer som fallit offer för allvarliga brott samt för närstående till den omkommit vid brott mot liv. Arbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, enligt vilket brottsoffer och anhöriga till offer för brott mot liv ska säkerställas ett bättre stöd.

Arbetsgruppen föreslår att maximibeloppen för vissa ersättningar som betalas av statens medel höjs så att de bättre motsvarar de ersättningsbelopp som i domstolspraxis har påförts gärningsmannen. Dessutom föreslår arbetsgruppen att närstående till den som omkommit som brottsoffer ska ha rätt att få ersättning av statens medel för det lidande de orsakats av dödsfallet. Tack vare de föreslagna ändringarna får brottsoffer och närstående till offer för brott mot liv oftare full ersättning från systemet med ersättningar för brottsskador. 

Arbetsgruppen föreslår bland annat en höjning av maximibeloppen för ersättningar för lidande till offer för sexualbrott och människohandel. På samma sätt höjs maximibeloppen för tillfälliga men och för sjukvårdskostnader och inkomstbortfall som tillfogats en närstående till den som omkommit. 

Arbetsgruppen föreslår också att brottsoffer och närstående till offer för brott mot liv ska få en betalningsförbindelse från Statskontoret för sådan terapivård som behövs till följd av brottsskadan.

Arbetsgruppen utvidgar också Statskontorets rätt att få sådana uppgifter som behövs för att ett ersättningsärende ska kunna avgöras. Dessutom ska Statskontoret i fortsättningen få rätt att rätta sitt beslut.

Arbetsgruppens förslag har sänts på remiss och det kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi till och med den 10 maj 2023.

Ytterligare information: Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 139, [email protected]

Betänkande från arbetsgruppen för brottsskadelagen (på finska)

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen