Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår reformer för att minska kostnadsrisken i rättegångar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 9.35
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i lagstiftningen om kostnadsrisken i tvistemål. Målet är att minska kostnadsrisken och på så sätt förbättra tillgången till rättslig prövning i tvistemål. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

De höga rättegångskostnaderna i tvistemål kan påverka i synnerhet privatpersoners och små företags möjligheter att föra sitt ärende till domstol. I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram utreds grunderna för fastställande av rättegångskostnader för att minska kostnadsrisken. Målet är att säkerställa att allas rättsskydd tillgodoses oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning. 

Arbetsgruppen föreslår att domstolarna i fortsättningen ska ha större möjligheter än för närvarande att på eget initiativ jämka rättegångskostnaderna, som den förlorande parten i ett tvistemål åläggs att ersätta den vinnande parten. Detta minskar kostnadsrisken i samband med rättegång och förbättrar ställningen för den förlorande parten.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att en privatpersons rättegångsbiträde före rättegången i ett omfattande tvistemål ska ge sin huvudman en skriftlig uppskattning av det sannolika beloppet av dennes rättegångskostnader. Detta skulle öka medvetenheten om de kostnader rättegången kan medföra.  

I betänkandet ingår en avvikande mening som gäller bedömningen av rättegångskostnaderna. Betänkandet kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 30 juni 2022.

Utredning om en förenklad rättegång pågår

Justitieministeriet utreder också om det är möjligt att skapa ett förenklat rättegångsförfarande för mindre tvistemål. Ett sådant förfarande kunde göra domstolsbehandlingen av mindre tvistemål billigare än för närvarande. 

Ytterligare information: Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 021, [email protected]

Betänkande från arbetsgruppen för rättegångskostnader
Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen