Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bedöma domstolarnas framtida behov

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 13.20
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma utvecklingstrenderna inom rättsskipningen. Arbetet ska ligga till grund för rättspolitiken i de kommande regeringsprogrammen och regeringsperioderna.

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma utvecklingstrenderna inom domstolsväsendet och vilka ärenden som i framtiden behandlas av domstolarna. Arbetsgruppen ska också diskutera eventuella rättssäkerhetsproblem och hur de kan lösas.

Dessutom bedömer arbetsgruppen domstolarnas framtida roll, organisering och uppgifter. Bedömningen gäller bland annat möjligheterna att fördela mål smidigare mellan domstolarna. Arbetsgruppen ska inte bereda förslag om att inskränka eller skära ner det nuvarande domstolsnätverket.

Arbetsgruppen ska också bedöma bestämmelserna om domstolarnas verksamhet och oberoende med tanke på hur tidsenlig och tillräcklig regleringen är.

Viktigt att trygga rättsstaten och rättsvården

En orsak till arbetet är att i takt med att samhället förändras och utvecklas blir också de ärenden som domstolarna ska behandla mer komplicerade. Därför måste domstolsväsendet utvecklas enligt de nya kraven på rättskipningsuppgifterna. Ett fungerande domstolsväsende har en central roll som en del av rättsstaten och när det gäller att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna och rättsskyddet på ett jämlikt sätt.

Arbetsgruppens mandattid går ut i slutet av juni 2022. 

Utöver arbetsgruppens bedömning pågår flera andra utrednings- och forskningsprojekt som gäller rättsstaten och rättsväsendet. Justitieministeriet bereder bland annat en rättsvårdsredogörelse där målet är att ge beslutsfattarna en övergripande och uppdaterad bild av rättsvårdens tillstånd i Finland. 

Ytterligare information: 
Kari Kiesiläinen, understatssekreterare, justitieministeriet 0295 150 138, [email protected]
Jennimari Huovinen, arbetsgruppens sekreterare, förvaltningsdirektör, Östra Nylands tingsrätt, tfn 0295 645 268, [email protected] 
Taru Alanaatu, arbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig, Domstolsverket, tfn 0295 650553, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen