Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda överföring av ombudsmän till JMs förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2014 8.34
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en reform där jämställdhetsombudsmannens, barnombudsmannens och minoritetsombudsmannens byråer och deras förvaltning samlas ihop så att de i fortsättningen är verksamma inom justitieministeriets förvaltningsområde. Den föreslagna överföringen gäller även jämställdhetsnämnden och diskrimineringsnämnden.

Bakgrunden till att arbetsgruppen tillsattes är ett beslut som finanspolitiska ministerutskottet fattade i november. Enligt utskottets riktlinjer ska reformen beredas under justitieministeriets ledning och i nära samarbete med bl.a. social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet.

Möjligheten att samla ihop ombudsmännen så att de skulle vara verksamma i anslutning till justitieministeriet och i mån av möjlighet även i samma lokaler har diskuterats också vid beredningen av regeringens strukturpolitiska program.

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden samt barnombudsmannen är för närvarande verksamma i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden, vilka övervakar att lagen om likabehandling iakttas, är verksamma i anslutning till inrikesministeriet.

I förslaget till en ny diskrimineringslag som håller på att beredas vid justitieministeriet föreslås att tjänsten som minoritetsombudsman ska ersättas med en tjänst som diskrimineringsombudsman, vars behörighet skulle vara mer vidsträckt än den nuvarande ombudsmannens behörighet. Enligt förslaget ska också diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden slås samman. Iakttagandet av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska också i fortsättningen övervakas av jämställdhetsombudsmannen. Lagförslaget ska överlämnas till riksdagen inom den närmaste framtiden.

Arbetsgruppen som bereder överföringen ska vara klar med sitt förslag före utgången av detta år.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, direktör för justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534

Tillbaka till toppen