Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska revidera lagen om verkställighet av böter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2021 12.39
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behovet att ändra lagen om verkställighet av böter.

Lagen om verkställighet av böter har varit i kraft i nästan 20 år och den nu tillsatta arbetsgruppen har i uppdrag att utreda behoven att ändra indrivningsförfarandet samt att bereda förslag till behövliga lagändringar. Målet är att de första ändringarna ska träda i kraft i början av 2023.

Fordringar som drivs in med stöd av lagen behandlas i Rättsregistercentralens indrivningssystem, vars informationssystem närmar sig slutet av sin livscykel. Rättsregistercentralen bereder införandet av ett nytt informationssystem och vill samtidigt bedöma behovet av att revidera lagstiftningen. Genom att effektivisera indrivningsförfarandet är det också möjligt att uppnå kostnadsnytta tillsammans med reformen av informationssystemet.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.6.2021–31.12.2023. Utöver justitieministeriet och Rättsregistercentralen har arbetsgruppen medlemmar från finansministeriet, Utsökningsverket, Polisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Brottspåföljdsmyndigheten.


Ytterligare information:

Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, [email protected]

Tillbaka till toppen