Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska se över tvångsmedelslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2020 15.53
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att granska behoven att ändra tvångsmedelslagen och bereda behövliga lagstiftningsändringar.

Den nuvarande tvångsmedelslagen trädde i kraft vid ingången av 2014. I bedömningen av ändringsbehoven ska arbetsgruppen bland annat fästa uppmärksamhet vid riksdagens ställningstaganden till tvångsmedelslagen, avgöranden om laglighetsövervakning och frågor som aktualiserats i samband med rättspraxis.

Tvångsmedel kan användas för att utreda brott, för att säkerställa betalningen av skadestånd, rättegång och verkställigheten av straff. Tvångsmedel är till exempel gripande, anhållande, häktning, upptagande av signalement, beslag, husrannsakan och hemliga tvångsmedel såsom teleavlyssning.

Arbetsgruppens mandattid fortsätter fram till utgången av 2021.

Ytterligare information:
Joni Korpinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 012, [email protected]

Mer om projektet

Tillbaka till toppen