Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska utreda möjligheterna att flytta val till april

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2013 12.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda vissa frågor som gäller tidpunkten för de olika valen och medborgarnas rätt till inflytande.

Arbetet baserar sig på förslagen av den av finansministeriet tillsatta kommittén som bestod av riksdagspartiernas partisekreterare. Kommittén föreslog att riksdagsval, presidentval och kommunalval alltid förrättas den tredje söndagen i april, dock inte samtidigt.

Genomförandet av förslaget skulle förutsätta att tidpunkten för kommunalval och presidentval flyttas till april. Enligt nuvarande bestämmelser förrättas kommunalval i oktober och presidentval i januari-februari. Riksdagsval förrättas redan enligt den gällande lagstiftningen i april.

Den parlamentariska arbetsgruppen ska utreda möjligheterna att genomföra förslagen och bereda de eventuella lagförslagen.

Arbetsgruppen ska därtill utreda möjligheterna att sänka åldersgränsen för undertecknande av medborgarinitiativ till 15 år samt att ordna kommunala folkomröstningar i samband med kommunalval och möjligen även andra val.

Förslagen ska vara färdiga senast den 30 maj 2014.

Genomförandet av förslagen skulle förutsätta att grundlagen ändras. En regeringsproposition om detta skulle kunna överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2014. Om den nuvarande riksdagen godkänner det eventuella lagförslaget att vila, kan det efter riksdagsvalet 2015 godkännas i riksdagen med minst två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Majuri, tfn 02951 50280
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen