Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om marknadsföring av konsumentkrediter på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2019 13.27 | Publicerad på svenska 10.4.2019 kl. 17.25
Nyhet

Justitieministeriet har gjort en bedömningspromemoria om frågor som gäller marknadsföring av konsumentkrediter. I den behandlas nuvarande marknadsföringspraxis, den gällande lagstiftningen i Finland och i jämförelseländerna samt eventuella lagstiftningsåtgärder för att skärpa bestämmelserna om marknadsföring av konsumentkrediter.

Konsumentkrediter utan säkerhet marknadsförs i dagens läge mycket aggressivt. Krediter har redan länge kopplats till skuldproblem och också ökningen i hushållens skuldsättning har väckt oro. Den aggressiva marknadsföringen av krediter, bristerna i marknadsföringens innehåll samt den gällande regleringens flertydighet och svårigheterna att övervaka verksamheten på grund av tolkningsfrågor talar för att bestämmelserna om marknadsföring av krediter bör skärpas.

Enligt bedömningen kan möjligheterna att skärpa bestämmelserna om marknadsföring av konsumentkrediter grovt taget indelas i medel för att ingripa i marknadsföringens innehåll och olika slags förbud mot marknadsföring.  

Bedömningspromemorian har sänts på remiss.

Bedömningen gjordes som en del av paketet för att ta itu med överskuldsatthet i vilket ingår en rad åtgärder för att förebygga överskuldsatthet och underlätta ställningen för överskuldsatta personer. Till dessa åtgärder hör utöver bedömningen som nu blev klar bland annat att skärpa prisregleringen i fråga om konsumentkrediter, att utreda möjligheterna att använda positiva kreditupplysningar samt att trygga bättre resurser för ekonomi- och skuldrådgivning.

Ytterligare upplysningar:
Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, (fr.o.m. 15.4), tfn 0295 150 554, [email protected]
Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 224, [email protected]

Bedömningspromemoria om marknadsföring av konsumentkrediter (på finska)
Bedömningspromemoria på webbplatsen utlåtande.fi 

Tillbaka till toppen