Hoppa till innehåll
Media

Expertgrupp ska utreda möjligheterna att utveckla diskrimineringsombudsmannens och jämställdhetsombudsmannens verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2016 13.04
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en expertgrupp för att utreda möjligheterna att utveckla diskrimineringsombudsmannens och jämställdhetsombudsmannens verksamhet och eventuellt slå samman deras uppgifter.
Expertgruppen har till uppgift att bedöma på vilket sätt ombudsmännens verksamhet kan utvecklas. Gruppen ska samla in åsikter om för- och nackdelarna med den eventuella sammanslagningen. Gruppen ska lägga fram alternativ till organiseringen av sammanslagningen och även andra utvecklingsförslag.

I juni skickade justitieministeriet en bedömningspromemoria om sammanslagning av ombudsmännens uppgifter på remiss. Förslaget möttes med en viss reservation. Många av remissinstanserna var oroade för att sakkunskapen i jämställdhetsfrågor försvagas om ombudsmännen slås samman. En annan fråga som väckte oro var den nya ombudsmannens arbetsmängd.

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen motsatte sig inte förslaget utan såg det som en möjlighet att utveckla verksamheten. Frågan är aktuell, eftersom den nuvarande jämställdhetsombudsmannen går i pension inom den närmaste framtiden.

Ordförande för expertgruppen är direktör Johanna Suurpää från justitieministeriet och i gruppen ingår företrädare för ombudsmännens byråer och andra intressentgrupper.

Arbetsgruppens mandattid är 1.10?15.11.2016.

Beslut om eventuella åtgärder fattas efter att expertgruppen har slutfört sitt arbete.

Ytterliga upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534, [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen