Hoppa till innehåll
Media

Asko Välimaa blir justitieministeriets kanslichef

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2016 13.51
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt juris licentiat, vicehäradshövding Asko Välimaa till tjänsten som kanslichef vid justitieministeriet för nästa femårsperiod som inleds den 1 maj 2016.

Asko Välimaa har arbetat vid justitieministeriet som lagstiftningsråd 1997-2007, som biträdande avdelningschef och lagstiftningsdirektör vid lagberedningsavdelningen 2007-2013 samt som avdelningschef för justitieministeriets lagberedningsavdelning från och med november 2013. Han har skött tjänsten som justitieministeriets kanslichef för viss tid sedan början av februari 2016.

Tidigare har Välimaa arbetat bl.a. som jurist på en advokatbyrå, i undervisningsuppgifter vid Helsingfors universitet och som föredragande vid högsta domstolen och vid riksdagens justitieombudsmans kansli. Välimaa har också gett ut juridisk och rättspolitisk litteratur.

Tjänsten blev ledig i början av februari när justitieministeriets föregående kanslichef Tiina Astola inledde sitt uppdrag i EU-kommissionen i Bryssel.

Tjänsten söktes av sex personer.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Ulla Westermarck, tfn 02951 50460
e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen