Hoppa till innehåll
Media

Förfrågan för att utvärdera hur lagen om bostadsaktiebolag fungerar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2013 12.13
Pressmeddelande -

Genom en förfrågan på webbplatsen Dinåsikt vill justitieministeriet ta reda på hur lagen om bostadsaktiebolag från 2010 fungerar, vilka verkningar den har och vilka utvecklingsbehov det finns. Förfrågan, som öppnas den 1 november, riktas till husbolagens aktieägare, styrelseledamöter, disponenter och fastighetsförmedlarna.

Genom förfrågan kartläggs hur lagen om bostadsaktiebolag har påverkat husbolagens förvaltning, bolagsstämman och fastighetsförvaltningen i husbolagen. Dessutom utreds på vilket sätt lekmannagranskning, dvs. verksamhetsgranskning har tagits i bruk i husbolagen och hur den nya lagen om bostadsaktiebolag har inverkat på bostadsköp.

Utvecklingsbehoven när det gäller lagen utreds genom frågor om praxis och förslag till förbättringar av husbolagens sätt att informera under räkenskapsperioden samt att lösa meningsskiljaktigheter mellan bolaget och aktieägare.

Förfrågan besvaras under tiden 1.11.15.12.2013. Resultaten publiceras i februari 2014. De kommer att beaktas när behovet att revidera lagen bedöms.

Förfrågan genomförs av justitieministeriet i samarbete med Finlands Fastighetsförbund, Disponentförbundet (Isännöintiliitto) och Centralförbundet för fastighetsförmedling (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto).

Genom att delta i förfrågan kan aktieägare, styrelseledamöter, disponenter och fastighetsförmedlare ge viktig information i syfte att utveckla lagen om bostadsaktiebolag.

Ytterligare upplysningar:
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Tillbaka till toppen