Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om bostadslån och person-till-person-lån ändras vid årsskiftet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2016 13.55
Pressmeddelande

I konsumentskyddslagen intas specialbestämmelser om bostadskrediter och andra konsumentkrediter som har en bostad som säkerhet. De nya bestämmelserna baserar sig på EU-direktivet om detta. Ändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 14 oktober. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2017.

För att underlätta jämförelsen mellan krediter ska kreditgivaren, innan ett bostadskreditavtal ingås, ge konsumenten information om bostadskrediten på en standardiserad blankett. Konsumenten ska ha rätt att frånträda ett bostadskreditavtal inom 14 dagar också när det ingåtts i kreditgivarens affärslokaler. För närvarande gäller ångerrätten endast bostadskrediter som erbjudits via distansförsäljning och hemförsäljning.

Nytt är ett förbud mot bindningsförfarande som gäller alla kreditgivare. Det får inte ställas som villkor för ett kreditanbud att konsumenten ingår ett avtal om en annan tjänst, till exempel en försäkring, med kreditgivaren eller med någon annan instans som samarbetar med kreditgivaren. Samerbjudanden, där konsumenten får krediten på förmånligare villkor om han eller hon i det sammanhanget skaffar sig någon annan tjänst, är fortsättningsvis tillåtna, förutsatt att konsumenten kan få krediten även utan tilläggstjänsten.

Bestämmelserna om ändringar i räntan förtydligas

Konsumentskyddslagens bestämmelser om ändringar i räntan förtydligas så att den ränta som konsumenten ska betala på krediten kan förändras endast i enlighet med ändringarna av referensräntan, förutsatt att man kommit överens om detta i konsumentkreditavtalet. Lånemarginalen eller den totala räntan som tas ut kan därmed inte ändras på någon annan grund under kreditförhållandet.

Samtidigt förtydligas att vid bostadskrediter får kreditgivaren trots en negativ referensränta av konsumenten ta ut kreditmarginalen, om det har avtalats om detta i kreditavtalet.

Bestämmelserna som gäller ändring av de avgifter som tas ut på basis av kreditavtalet skärps. Till exempel höjningen av direktdebiteringsavgiften som tas ut för amorteringar får inte vara större än den faktiska ökningen i direktdebiteringskostnaderna.

Nya skyldigheter för förmedlare av person-till-person-lån

Också regleringen som gäller så kallade person-till-person-lån förnyas. Förmedling av person-till-person-lån förutsätter att förmedlaren införs i ett register som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Dessutom ska den som förmedlar person-till-person-lån se till att bestämmelserna om konsumentkrediter, såsom bestämmelsen om räntetak, iakttas i kreditförhållandet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266, lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554, e-post: [email protected]

 
Tillbaka till toppen