Hoppa till innehåll
Media

Behoven att se över åtgärderna för att förebygga brottslighet har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2022 13.31
Nyhet

En utredning om organiseringen av och behoven att förnya den nationella brottsbekämpningen har publicerats. Utredningen är genomförd av politices doktor Olavi Kaukonen på uppdrag av justitieministeriet.

Utredaren hade till uppgift att bedöma vilket samband det finns mellan det brottsförebyggande arbete som utförs vid justitieministeriet och i rådet för brottsförebyggande och de åtgärder som vidtas av andra aktörer på statsrådsnivå. Dessutom granskades vilka möjligheter och kanaler det finns för det brottsförebyggande arbetet inom statsrådet att påverka och utveckla det regionala och lokala brottsförebyggande arbetet. Till uppdraget hörde också att bedöma hur forskningsdata inhämtas och utnyttjas i brottsbekämpningen.

I utredningen presenteras tre utvecklingsalternativ. Enligt utredaren kan de största samhällseffekterna uppnås om reformen riktas till de uppgifter och den struktur för brottsförebyggande som gäller vid statsrådet. I förslagen betonas en funktionell organisering av brottsbekämpningen som ett led i regeringsprogrammet och justitieministeriets strategi för kunskapsbaserad ledning. Det föreslås att statsrådets förordning om rådet för brottsförebyggande ändras till både innehållet och strukturen så att den motsvarar de aktuella utmaningarna.

Organiseringen av brottsförebyggandet diskuteras i workshoppar

Justitieministeriet ordnar torsdagen den 27 januari kl. 9–12 och fredagen den 28 januari kl. 9–12 virtuella workshoppar om organiseringen av brottsbekämpningen och behoven av en eventuell omorganisering. Workshopparna är identiska till sitt innehåll. Workshopparna ordnas två olika dagar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.

Justitieministeriet önskar alla intresserade välkomna att delta i workshopparna. Anmälningar tas emot till och med den 20 januari. En länk till workshoppen skickas till alla som har anmält sig.

Ytterligare information:
Om organiseringen av brottsförebyggandet och workshopparna: Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected]

Rapporten: Olavi Kaukonen, politices doktor, tfn 050 528 6189

Utredarens rapport om organiseringen av brottsförebyggandet 

Anmälan till workshopparna

Tillbaka till toppen