Hoppa till innehåll
Media

Bekämpningen av organiserad brottslighet granskas inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2021 13.56
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att klarlägga läget i fråga om bekämpningen av professionell och organiserad brottslighet inom ministeriets förvaltningsområde.

De negativa konsekvenserna av den organiserade brottsligheten för samhällssäkerheten har ökat under de senaste åren. Myndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde har en omfattande kontaktyta och möjlighet att bekämpa den organiserade brottsligheten och minska olägenheterna.

Arbetsgruppens uppgift är bl.a. att sammanställa en lägesbild av bekämpningen av organiserad brottslighet vid justitieministeriet och inom dess förvaltningsområde, utreda hur den nuvarande lagstiftningen och samarbetet mellan myndigheterna fungerar, kartlägga internationell god praxis och EU:s åtgärder samt lägga fram förslag till fortsatta åtgärder.

Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till och med den 31 maj 2023.

Ytterligare information: Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 406, [email protected] 

Tillbaka till toppen