Hoppa till innehåll
Media

Beredningen för att införa en brottsofferavgift inleds vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2014 12.00
Pressmeddelande -

Den offerpolitiska kommissionen som tillsatts av justitieministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet föreslår att en brottsofferavgift ska tas i bruk i Finland. Avgiften som enligt förslaget ska tas ut av dömda gärningsmän ska användas för att täcka en del av kostnaderna för stödtjänsterna för brottsoffer.

Enligt både regeringsprogrammet och programmet för den inre säkerheten ska en hållbar finansieringsmodell för stödtjänster för brottsoffer utredas i syfte att säkerställa att dessa tjänster är tillräckliga och regionalt täckande. Målet är att skapa en sådan finansieringsmodell där gärningsmännen deltar i finansieringen av tjänsterna.

I sin mellanrapport föreslår den offerpolitiska kommissionen att brottsofferavgiften tas ut av dem som i domstolen har dömts för ett sådant brott enligt strafflagen som kan leda till fängelse. Detta gäller årligen cirka 55 000 personer. Därtill ska brottsofferavgiften tas ut av dem som åklagaren i strafforderförfarande har dömt till bötesstraff för ett sådant brott enligt strafflagen som kan leda till fängelse. År 2012 framställde polisen drygt 100 000 straffanspråk för sådana brott.

Enligt kommissionen skulle brottsofferavgiftens storlek kunna vara cirka 50 euro. Storleken ska bedömas skilt i samband med den fortsatta beredningen.

Ministergruppen för den inre säkerheten beslutade den 12 december 2013 att beredningen för att införa en brottsofferavgift ska fortsättas. Ministergruppen beslutade i enlighet med kommissionens förslag att intäkterna från brottsofferavgifterna ska tilldelas organisationer som tillhandahåller stödtjänster genom ett särskilt statsbidragsmoment som ska tas in i statsbudgeten. Lagstiftningen som gäller brottsofferavgiften kommer att beredas vid justitieministeriet.

Modellen där gärningsmän deltar i finansieringen av stödtjänster för brottsoffer är i bruk bland annat i Sverige och Danmark. I båda dessa länder kanaliseras medlen via en brottsofferfond.

Ytterligare upplysningar:
Den offerpolitiska kommissionens ordförande Arto Kujala, tfn 02951 50408
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson Päivi Räsänen Susanna Huovinen
Tillbaka till toppen