Hoppa till innehåll
Media

Beredningen för att möjliggöra internetröstning inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2013 11.49
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag för att möjliggöra internetröstning vid val samt elektroniska rådgivande kommunala folkomröstningar.

Arbetsgruppen ska utreda vilka alternativ som finns för att införa internetröstning samt om dessa kan tillämpas vid finländska val. Syftet är att vid sidan om de traditionella röstningssätten göra det möjligt att rösta via internet med hjälp av olika apparater (datorer, pekdatorer, mobiltelefoner). Internetröstning skulle kunna öka valdeltagandet i synnerhet bland ungdomar och göra det lättare för bl.a. handikappade personer och utlandsfinländare att rösta.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling har tidigare ställt som mål att detta beredningsarbete ska inledas. Förslaget om de tekniska lösningar och lagändringar som behövs för att införa internetröstning ska överlämnas till ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling senast den 30 januari 2015. Möjlighet till internetröstning skulle kunna införas under nästa regeringsperiod och användas tidigast vid presidentvalet år 2018.

Arbetsgruppen ska också utrbeta förslag för att införa internetröstning vid rådgivande kommunala folkomröstningar. Dessutom ska arbetsgruppen lägga fram ett förslag om möjligheten att utarbeta och underteckna initiativ till folkomröstningar elektroniskt via datanät. Förslagen ska ingå i arbetsgruppens mellanrapport som ska överlämnas till ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling senast den 30 maj 2014.

Ytterligare upplysningar:
direktör Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534
e-post: fö[email protected]

Tillsättningsbeslutet bifogad till pressmeddelandet på nätet www.justitieministeriet.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen