Hoppa till innehåll
Media

Valdagen för EU-valet är söndagen den 9 juni 2024

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2024 9.47
Pressmeddelande

Valdagen i Europaparlamentsvalet är söndagen den 9 juni. Du kan rösta kl. 9–20. Preliminära uppgifter om valresultatet i Finland publiceras på valdagens kväll från och med klockan 20.

Kandidaterna och deras kandidatnummer finns i justitieministeriets resultattjänst. Kandidatlistan finns också i röstningsbåset. De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet. Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet för en femårsperiod.

Rösträtt i EU-valet

Röstberättigade i EU-valet är alla finska medborgare som har fyllt 18 år senast den 9 juni 2024. Röstberättigade är även alla EU-medborgare bosatta i Finland som har anmält sig till rösträttsregistret och som fyller 18 år senast den 9 juni 2024. Du får bara rösta i ett EU-medlemsland, antingen i det land där du är medborgare eller i det land där du är bosatt. Antalet röstberättigade i Finland är cirka 4,5 miljoner.

På valdagen den 9 juni kan man rösta endast i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt

På valdagen kan väljaren rösta enbart i sin egen vallokal. Vallokalerna är öppna kl. 9–20. Om det är kö i vallokalen får ändå alla som har infunnit sig i vallokalen före kl. 20 rösta.

Du kan kontrollera din vallokal på valdagen i meddelandet om rösträtt eller i söktjänsten för röstningsställen genom att söka på adress eller enligt hemadress.

Meddelandet om rösträtt har skickats antingen per post eller i Suomi.fi-tjänsten. Meddelandet om rösträtt skickas till Suomi.fi-tjänsten, om du har meddelat att du vill ha myndighetsmeddelanden elektroniskt. Mer information om Suomi.fi-tjänsten finns på adressen suomi.fi/meddelanden.

Du kan också ställa frågor om val och röstning genom att ringa till justitieministeriets servicenummer 0800 9 4771 eller skicka din fråga på Whatsapp till numret 050 438 8730.

Styrkande av identitet på röstningsstället

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Identiteten kan styrkas med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om väljaren inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att för röstningen avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort hos polisen. För ett temporärt identitetskort behövs ett passfoto som får vara högst sex månader gammalt.

Preliminära uppgifter om resultatet publiceras i justitieministeriets resultattjänst den 9 juni från och med kl. 20

Räkningen av valresultatet i EU-valet i Finland kan följas i justitieministeriets resultattjänst och i medierna. Uppgifterna preciseras under valdagskvällen i takt med att rösträkningen framskrider. I resultattjänsten publiceras partiernas röstetal, röstandelar och antal platser i parlamentet samt kandidaternas röstetal i hela landet, i valkretsarna, i kommunerna och i röstningsområdena. 

De resultat som publiceras på valdagskvällen är preliminära. 

Kontrollräkningen utförs av valkretsnämnderna måndagen efter valdagen, dvs. den 10 juni. Helsingfors valkretsnämnd fastställer resultatet i hela landet och skriver ut fullmakter till dem som blivit valda onsdagen den 12 juni. Europaparlamentets nya mandatperiod inleds officiellt tisdagen den 16 juli 2024.

När rösträkningen blivit klar kan resultatuppgifterna även laddas ner i CSV-format.

Mer information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Tillbaka till toppen