Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelser om ersättning som betalas till ett vittne ska preciseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2013 10.37
Pressmeddelande -

Bestämmelser om den ersättning som av statens medel betalas till ett vittne som inställer sig vid domstol ska preciseras. Enligt den regeringsproposition som i dag den 4 april överlämnades till riksdagen ska det i lagen tas in bestämmelser om bl.a. vad som ersätts såsom ekonomisk förlust.

För närvarande finns bestämmelserna om ekonomisk förlust i en förordning.

På samma sätt som för närvarande ska såsom ekonomisk förlust ersättas förlust av förvärvsinkomst eller annan inkomst, betalning av lön till vikarie eller till barnskötare samt annan förlust som den ersättningsberättigade lider på grund av att han eller hon inställt sig vid domstol.

Närmare bestämmelser om maximibeloppen för ersättning för förlust av inkomst och för bevisningskostnader ska utfärdas genom förordning av statsrådet. I samband med reformen ska maximibeloppet för ersättning höjas till 80 euro per dygn. För närvarande är den övre gränsen för ersättning 350 mark (58,87 euro) per dygn.

Om den ekonomiska förlusten blir större än vad av statens medel får ersättas, kan ett vittne också i fortsättningen få tillskottsersättning av den part som döms att ersätta staten för bevisningskostnader.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen