Hoppa till innehåll
Media

Brottslig bakgrund hos frivilliga som arbetar med barn får i framtiden kontrolleras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2014 12.18
Pressmeddelande -

Förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund utvidgas till att omfatta frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. Till skillnad från personer i anställnings- eller tjänsteförhållande är det frivilligt att kontrollera brottslig bakgrund hos frivilliga. Organisatören av frivilligverksamhet ska avgöra om villkoren för att begära ett straffregisterutdrag uppfylls. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna i morgon på fredagen den 28 februari.

Målet är att skapa ett förfarande som främjar de minderårigas trygghet, men som ändå inte försämrar möjligheterna att ordna frivilligverksamhet. Ett allmänt villkor för att ett utdrag kan begäras är att den frivillige har gett sitt skriftliga samtycke till detta. Ett utdrag kan ansökas enbart om organisatören tänker tilldela den frivillige ett uppdrag som regelbundet och i väsentlig grad består i samvaro med en minderårig.

Lagen träder i kraft vid ingången av maj.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Mirja Salonen, tfn 02951 50440
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen