Hoppa till innehåll
Media

Brottspåföljdsmyndighetens organisation reformeras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 13.57
Pressmeddelande

Regeringen har i dag lämnat en proposition med förslag till reform av Brottspåföljdsmyndighetens organisation till riksdagen. Enligt förslaget ska Brottspåföljdsmyndigheten i fortsättningen vara ett riksomfattande ämbetsverk vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet för reformen är att skapa en mer enhetlig organisation än för närvarande och att förbättra verksamhetens genomslagskraft.

Avsikten är att utveckla organisationen för att säkerställa enhetliga verksamhetssätt och klientprocesser i alla enheter och likabehandlingen av fångar. 

Brottspåföljdsmyndigheten föreslås bestå av fyra ansvarsområden, som ska svara för utveckling och styrning, klientprocesser, förvaltnings- och stödtjänster och operativ verksamhet. För den operativa verksamheten svarar 11 regionala brottspåföljdscentraler med byråer för samhällspåföljder, fängelser och andra enheter. 

Organisationsreformen inbegriper inga personalminskningsmål eller ändringar i det nuvarande nätverket av verksamhetsställen.

Reformen avses träda i kraft vid ingången av nästa år.

Ytterligare information:

Marianne Mäki, enhetschef, tfn 0295 150034, [email protected]
Anne Hartoneva, regeringsråd, tfn 0295 150344, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

Tillbaka till toppen