Hoppa till innehåll
Media

Coronarestriktionerna i fängelserna föreslås bli preciserade

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår temporära lagändringar i verkställigheten av straff och häktning. Syftet med den temporära lagen är att säkerställa säkerheten i fängelserna under coronaepidemin.

För att förhindra spridning av epidemin föreslås det i propositionen att olika sysselsättningar i fängelset, besök hos fångar och permissioner för fångar ska kunna begränsas eller ställas in genom beslut av Brottspåföljdsmyndigheten. Ett sådant beslut kan fattas om tidigare åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra att coronavirussjukdomen sprids. Införandet av åtgärder för begränsning eller inställande förutsätter att åtgärderna är nödvändiga.

Dessutom föreslås bestämmelser om vilken sysselsättning, vilka besök och permissioner som kan begränsas eller ställas in. Exempelvis kan besök av barn inte begränsas eller ställas in med stöd av lagen. Dessutom föreskrivs bland annat att om besök eller permissioner har begränsats eller ställts in helt, ska fångarna ges möjlighet att mer flexibelt än vanligt hålla kontakt med personer utanför fängelset via videolänk eller något annat lämpligt tekniskt kommunikationsmedel. Genom den föreslagna lagen tryggas således också tillgodoseendet av fångarnas grundläggande fri- och rättigheter under epidemin.

Dessutom föreslås det att justitieministeriet genom förordning ska kunna begränsa inledandet av verkställigheten av samhällspåföljder, om det till följd av epidemin är nödvändigt för att säkerställa en ändamålsenlig verkställighet av straff. Under förordningens giltighetstid ska också samhällspåföljder som redan verkställs kunna skjutas upp eller avbrytas. Verkställigheten av korta fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter har redan tidigare under epidemin begränsats med stöd av gällande lagstiftning. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2021.

Ytterligare information: Mirja Salonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 019, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen