Hoppa till innehåll
Media

Demokratipriset delades till främjare av närdemokrati

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2014 7.22
Pressmeddelande -

I år delades justitieministeriets Demokratipris till fyra aktörer som främjar närdemokrati: Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten, Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) och Nopola News. Priset delades ut tidigare i dag den 14 oktober, den nationella demokratidagen, vid ett seminarium som ordnades i Helsingfors.

Demokratipriset delas ut vartannat år i syfte att öka kännedom om medborgarsamhället samt för att hitta god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. Prissumman är 10 000 euro och den fördelas mellan pristagarna.

- Fungerande närdemokrati är en viktig del av rättsstaten och medvetna medborgare är demokratins bärande kraft, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Totalt 60 kandidater nominerades till priset. En pristagare valdes genom en publikomröstning på webben och de tre övriga pristagarna valdes av en jury som bestod av friidrottaren Nooralotta Neziri, Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri samt medie- och filmarbetaren Suvi West.

Pristagarna är:

Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi
(valdes av: Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri)

VERTAISarviointi är ett förfarande för bedömning av kvaliteten av boendetjänster som Aspa-stiftelsen tillhandahåller till handikappade och personer som genomgår psykisk rehabilitering. Fokus ligger på kundernas erfarenheter och på att kunden är expert på sitt eget liv. Meningen är att de erfarenhetsbaserade utvecklingsförslagen beaktas i det vardagliga boendet.

Väljarens motiveringar:
VERTAISarviointi har lyckats aktivera människor som har mer begränsade färdigheter och möjlighet att delta än vanligt. Att främja delaktigheten av sådana medborgare som annars lätt faller utanför det demokratiska beslutsfattandet är av väsentlig betydelse för demokratin.

Verksamheten inom projektet Asukkaiden Lappeenranta (Invånarnas Villmanstrand)
(valdes av: friidrottare Nooralotta Neziri)

Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten tryggar invånarnas möjligheter att påverka i frågor som berör den egna närmiljön. Staden har bland annat anställt en kontaktperson för invånarna och tillsatt sju regionalråd som förmedlar invånarnas meddelanden till beslutsfattarna.

Väljarens motiveringar:
Staden har flera färska idéer för att engagera kommuninvånarna i kommunens verksamhet. Invånarna har mångsidiga möjligheter att påverka och den regionala närdemokratin inom vart och ett bostadsområde ökar känslan av mening med verksamheten. Genom att ha en anställd kontaktperson för invånarna kommer stadens förvaltning närmare kommuninvånarna.

Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd)
(valdes genom en publikomröstning på webben, fick 44 procent av rösterna)

Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) fungerar som ett samarbets- och diskussionsforum mellan kommunen och byarna i kommunen. Byarådet lyfter fram och behandlar frågor som är viktiga för byarna och vid behov lägger rådet fram förslag till kommunen. Rådet behandlar även utveckling av byaverksamheten och ordnar bland annat utbildningar och rådgivningar. Rådets möten är öppna för alla.

Nopola News
(valdes av: medie- och filmarbetaren Suvi West)

Nopola News är en webbtjänst som har utvecklats i Kyyjärvi för att samla ihop officiell och mindre officiell kommunikation från kommunen, församlingen och delvis också andra myndigheter. På webbplatsen kan vem som helst dessutom följa med direktsändningar från kommunfullmäktiges möten. Över tio procent av kommunens invånare deltar aktivt i tjänstens innehållsproduktion.

Väljarens motiveringar:
Nopola News är en användarvänlig webbplats som har lyckats engagera det lokala samhället. Utöver myndigheternas pressmeddelanden innehåller webbtjänsten också annan information som berör lokalsamhället, till exempel vem som har börjat som ny barnträdgårdslärare, bröllopsannonser och var intresserat talkofolk kan hämta äpplen. Speciellt fint är att vem som helst kan få sin text publicerad.

Videopresentationer av prismottagarna spelades upp vid prisutdelningsceremonin och kan också ses på Internet på justitieministeriets YouTube-kanal.

I år genomfördes justitieministeriets projekt i samarbete med finansministeriet, Penningautomatföreningen, Finlands Kommunförbund, Finlands Settlementförbund och Yles morgon-tv. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare av Demokratipriset.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Maria Wakeham-Hartonen, tfn 02951 50416
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen