Hoppa till innehåll
Media

Det belopp som lämnas för oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering och det skyddade beloppet vid utmätning höjs från ingången av 2023

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2022 16.19
Nyhet

I det belopp som räknas täcka oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering och i det skyddade beloppet vid utmätning av lön görs indexjusteringar från ingången av nästa år. Det skyddade beloppet höjs till samma nivå som garantipensionen i samband med ett försök som ska pågå i ett år.

År 2023 är det skyddade beloppet vid utmätning 30,75 euro per dag för gäldenärens egen del och 8,99 euro per dag per familjemedlem, till exempel barn, som hen försörjer. För en gäldenär som inte har någon att försörja är det skyddade beloppet således 922,50 euro i månaden.

Också det belopp som räknas täcka oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering höjs i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex. Oundgängliga levnadskostnader för till exempel en person som bor ensam eller en ensamförsörjare räknas från och med ingången av 2023 vara 667 euro i månaden. Gäldenären behöver inte lämna in någon separat redogörelse för dessa kostnader.

Ytterligare information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Mer information om beräkning av det belopp som ska utmätas

Mer information om skuldsanering

Justitieministeriets pressmeddelande 8.12.2022: Gäldenärens skyddade belopp stiger och antalet fria månader ökar nästa år

Tillbaka till toppen