Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att användning av ett oskyddat WLAN-nät avkriminaliseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 11.15
Pressmeddelande -

Det föreslås att strafflagen ändras så att användning av ett oskyddat trådlöst datanät (WLAN) och motsvarande typer av trådlösa nätverk utan ägarens tillstånd inte längre ska betraktas som olovligt brukande. Syftet är att rätta till de problem som straffbarheten av olovligt brukande kan orsaka användarna av ett WLAN-nät som är avsett för allmänt bruk.

Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen den 3 december.

Tingsrätten och hovrätten har i sina domar ansett att användning av ett oskyddat WLAN-nät utan ägarens tillstånd är straffbart som lindrigt olovligt brukande. Ett WLAN-nät kan också avsiktligt ställas till fritt förfogande genom att det inte skyddas. Användaren kan inte alltid veta om det oskyddade nätet är avsett för allmänt bruk eller inte.

Den föreslagna ändringen skulle klargöra den nuvarande situationen, eftersom användning av oskyddade nät inte längre innebär en risk för att begå brott. Ägaren av ett WLAN-nät kan hindra olovlig användning genom att skydda sitt nät med ett lösenord. Olovlig användning av ett skyddat nät genom intrång i en säkerhetsåtgärd ska fortsättningsvis vara straffbart. Den föreslagna ändringen innebär att ansvaret för att skydda nätet överförs på ägaren och på detta sätt kan också datasäkerheten förbättras.

Enligt förslagetska enbart användning av en internetanslutning avkriminaliseras. Däremot är det också i fortsättningen straffbart att koppla upp sig till t.ex. en intranetserver, till en annans dator eller till datasystem.

Förslaget gäller utöver WLAN-nät också andra motsvarande typer av oskyddade nätverk som kan ställas till fritt förfogande. Däremot gäller förslaget inte till exempel sådana mobiltelefonnät som är skyddade och tekniskt avgränsade till vissa anslutningar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Sami Kiriakos, tfn 09 1606 7696
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen