Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att straffansvaret för ordnande av olaglig inresa utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2013 10.36
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår ändringar i strafflagens bestämmelser om ordnande av olaglig inresa. Enligt propositionen ska ordnande av olaglig inresa vara straffbart också då det för inresan har använts ett resedokument som i och för sig är autentiskt, men som fåtts på falska grunder.

Propositionen överlämnades till riksdagen den 24 oktober 2013.

För närvarande är ordnande av olaglig inresa straffbart om utlänningen som förts in i landet inte alls har ett sådant dokument som krävs för inresa. Högsta domstolen ansåg år 2010 att bestämmelsen i sin nuvarande ordalydelse inte kan tillämpas på situationer där resedokumentet har fåtts genom att ge falska uppgifter.

Enligt propositionen ska det vara straffbart att i Finland eller genom Finland till ett annat land föra in eller försöka föra in en utlänning vars visum, uppehållstillstånd eller annat resedokument har fåtts av en myndighet genom att ge osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för beviljandet av dokumentet, genom att muta myndigheten eller genom våldsamt motstånd mot tjänsteman. Det ska också vara straffbart att överlåta ett ovan nämnt dokument till en utlänning samt att ordna transport för en utlänning som har ett sådant dokument.

Vid bedömningen av straffansvaret som helhet ska man enligt förslaget kunna beakta gärningsmannens bevekelsegrunder, om dessa har samband med humanitära skäl eller nära familjeförhållanden.

Samtidigt föreslår regeringen att uppsåtlig och olovlig färdsel inom gränszonen inte längre ska vara straffbar som gränszonsförseelse utan som riksgränsbrott eller lindrigt riksgränsbrott.

Målet med de föreslagna lagändringarna är att förebygga ordnande av olagliga inresor till Finland och annan brottslighet som har samband med olaglig inresa. Finland har hittills inte varit ett särskilt lockande land för olaglig invandring jämfört med vissa andra EU- eller Schengenländer. Finland kan dock användas som genomfartsland för olagliga inresor till andra länder.

År 2011 meddelades det 32 domar för ordnande av olaglig inresa och sex domar för grovt ordnande av olaglig inresa. Det bedöms att årligen högst ett tjugotal nya fall skulle inkomma till myndigheterna för behandling på grund av utvidgningen av området för straffbarhet. Enligt regeringsprogrammet ska behoven att se över lagstiftningen om ordnande av olaglig inresa utredas.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Lena Andersson, tfn 02951 50244
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen