Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås ett lagbaserat arrangemang för underrättelsetillsynsombudsmannens ställföreträdare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 13.26
Pressmeddelande
Underrättelsetillsynsombudsman

Regeringen föreslår att det till lagen om övervakning av underrättelseverksamheten fogas bestämmelser om underrättelsetillsynsombudsmannens ställföreträdare. Syftet med lagändringen är att säkerställa att laglighetsövervakningen av underrättelseverksamheten är oavbruten i alla situationer.

Underrättelsetillsynsombudsmannen är en laglighetsövervakare som är specialiserad på laglighetskontroll av underrättelseverksamheten. När ombudsmannen får förhinder ska ställföreträdaren leda underrättelsetillsynsombudsmannens verksamhet med motsvarande befogenheter.

Genom lagstiftningen om underrättelseverksamhet regleras den civila och militära underrättelseverksamheten. Underrättelsetillsynsombudsmannen finns i anslutning till dataombudsmannens byrå.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.     

Mer information:
Veli-Pekka Hautamäki, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 292, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen