Hoppa till innehåll
Media

Kimmo Hakonen fortsätter som underrättelsetillsynsombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 13.51
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman för en femårsperiod från och med den 1 maj 2024.

Kimmo Hakonen har varit underrättelsetillsynsombudsman sedan 2019.

Tjänsten söktes av tre personer.

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar bland annat lagenligheten vid användning av underrättelseinhämtningsmetoder och underrättelseinformation i civil och militär underrättelseinhämtning. Dessutom övervakar underrättelsetillsynsombudsmannen skyddspolisens övriga verksamhet och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt rättsskyddet i underrättelseverksamheten. Underrättelsetillsynsombudsmannen finns i anslutning till dataombudsmannens byrå och är självständig och oberoende i sin verksamhet.

Ytterligare information: 
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn 0295 150 044, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen