Hoppa till innehåll
Media

Det positiva kreditupplysningsregistrets omfattning förbättras – en arbetsgrupp har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2024 11.58
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ändringar i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Syftet med lagändringarna är att göra det möjligt att från bostadsdatasystemet till det positiva kreditupplysningsregistret överföra sådana uppgifter om delägarspecifika skuldandelar i husbolagslån som är nödvändiga för bedömningen av en privatpersons kreditvärdighet.

Lån som hänför sig till boende utgör en betydande andel av hushållens skulder. Syftet med de ändringar som arbetsgruppen berett är att säkerställa att det positiva kreditupplysningsregistret till sitt datainnehåll är tillräckligt och ändamålsenligt för att en privatpersons kreditvärdighet ska kunna bedömas. Dessa uppgifter är nödvändiga också med tanke på uppföljningen av och tillsynen över finansmarknaden.

I det positiva kreditupplysningsregistret samlar man uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster och skapar således en aktuell bild av en persons faktiska betalningsförmåga och kreditvärdighet. Avsikten är att registret tas i bruk den 1 april 2024. Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register som togs i bruk 2019. I registret samlas bland annat uppgifter om ägande av aktielägenheter och de krediter som husbolaget lyft.

Ordförande för arbetsgruppen är lagstiftningsrådet Virpi Koivu från justitieministeriet. I arbetsgruppen ingår dessutom företrädare för finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen och Lantmäteriverket. Arbetsgruppens mandatperiod pågår till utgången av 2025.

Ytterligare information: 
Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Mer information om det positiva kreditupplysningsregistret på Skatteförvaltningens webbplats

Tillbaka till toppen