Hoppa till innehåll
Media

Din vallokal i presidentvalet avgörs enligt var du bor den 8 december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2023 11.18
Nyhet
Justitieministeriets vallogotyp.

Vallokalen i presidentvalet avgörs enligt din bostadsort. Rösträttsregistret för presidentvalet i januari plockas ur befolkningsdatasystemet den 8 december 2023.

På valdagen i presidentvalet får du bara rösta i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt som skickats till dig. Förhandsröstningsstället får du däremot välja fritt.

Samma rösträttsregister används vid det första valet i presidentvalet den 28 januari 2024 och vid det eventuella andra valet i presidentvalet den 11 februari 2024. Vallokalen i det eventuella andra valet bestäms på basis av adressuppgifterna den 8 december.

Om du flyttar efter den 8 december avgörs vallokalen enligt den ort där du tidigare bodde.


Meddelandet om rösträtt skickas med posten eller till suomi.fi-tjänsten

Alla väljare får med posten ett meddelande om rösträtt under december-januari. Om du har bett att få myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas meddelandet om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi. I presidentvalet sänds ett elektroniskt meddelande om rösträtt till ungefär var femte väljare.

Information om presidentvalet och röstningen www.valfinland.fi

Allmänna förhandsröstningsställen i presidentvalet 

Tillbaka till toppen