Hoppa till innehåll
Media

Söndagen den 11 februari 2024 är det valdag i presidentvalets andra omgång

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 15.54
Pressmeddelande
Justitieministeriets vallogotyp.

På söndagen är det valdag i presidentvalets andra omgång. Du kan rösta kl. 9–20. Preliminära uppgifter om resultatet publiceras på valdagskvällen från och med klockan 20.

Eftersom ingen av kandidaterna fick majoriteten av de rösterna i den första omgången, förrättas en andra omgång i valet av republikens president. Kandidaterna i den andra omgången är Samlingspartiets Alexander Stubb med nummer 8 och Pekka Haavisto, som ställer upp för en valmansförening, med nummer 10. 

Kandidaterna har samma nummer som i den första omgången. Kandidatförteckningen finns i röstningsbåset.

Varje finsk medborgare som har fyllt 18 år är röstberättigad

Röstberättigade vid presidentvalet 2024 är oavsett bostadsort varje finsk medborgare som har fyllt 18 år senast den 28 januari 2024. I den andra omgången används samma rösträttsregister som i den första omgången, dvs. de röstberättigade är desamma.

På valdagen den 11 februari röstar var och en på det röstningsställe som angetts i meddelandet om rösträtt

På valdagen får väljaren rösta endast i sin egen vallokal. Vallokalerna är öppna kl. 9–20. Om det är kö i vallokalen får ändå alla som har infunnit sig i vallokalen före kl. 20 rösta. 

Du kan kontrollera ditt röstningsställe på valdagen i meddelandet om rösträtt och i söktjänsten för röstningsställen.

Meddelandet om rösträtt har skickats antingen per post eller i Suomi.fi-tjänsten, om du har meddelat att du vill ha myndighetsmeddelanden elektroniskt. Mer information om Suomi.fi-tjänsten finns på adressen suomi.fi/meddelanden.

Du kan också ställa frågor om val och röstning genom att ringa till justitieministeriets servicenummer 0800 94771. Du kan också skicka din fråga på Whatsapp till numret 050 438 8730.

Att styrka sin identitet på röstningsstället

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Identiteten kan styrkas med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om väljaren inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort hos polisen för röstningen.

Preliminära uppgifter om resultatet publiceras i justitieministeriets resultattjänst den 11 februari från och med kl. 20

Räkningen av valresultatet i den andra omgången kan följas i justitieministeriets resultattjänst och i medierna. Uppgifterna preciseras under valdagskvällen i takt med att rösträkningen framskrider. I resultattjänsten publiceras kandidaternas röstetal och röstandelar i hela landet, i valkretsarna, i kommunerna och i röstningsområdena. 

De resultat som publiceras under valdagskvällen är preliminära. 

Valkretsnämnderna fastställer kandidaternas röstetal i varje valkrets vid sina möten som börjar senast klockan 18 onsdagen den 14 februari. Statsrådet konstaterar valresultatet vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 15 februari. Republikens presidents ämbetsperiod inleds i början av mars.

När rösträkningen blivit klar kan resultatuppgifterna även laddas ner i CSV-format.


Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]

Tillbaka till toppen