Hoppa till innehåll
Media

Domstolarna får större möjligheter att jämka ersättningar för rättegångskostnader i tvistemål

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.09
Pressmeddelande

Lagstiftningen om ersättning av rättegångskostnader i tvistemål revideras i maj. Målet är att minska kostnadsrisken och på så sätt förbättra tillgången till rättslig prövning i tvistemål. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Domstolarna kommer oftare än för närvarande ha förutsättningar att på eget initiativ jämka de rättegångskostnader som den som förlorar tvistemålet måste ersätta den vinnande parten. Detta antas minska kostnadsrisken i rättegångar och förbättra ställningen för den förlorande parten.

Reformen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin, där det ställts som mål att trygga tillgången till rättssäkerhet oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning. Höga rättegångskostnader kan påverka i synnerhet privatpersoners och små företags vilja att föra tvister till domstol. 

När riksdagen godkände lagändringen förutsatte den att regeringen skyndsamt vidtar nya åtgärder för att sänka rättegångskostnaderna och tröskeln för rättegångar i tvistemål i syfte att förbättra tillgången till rättslig prövning. Dessutom bör regeringen utreda hur man kan stödja de ekonomiska möjligheterna för parterna i ett tvistemål att svara för kostnaderna som förorsakas av rättegången.

Ytterligare information: Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 021, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen