Hoppa till innehåll
Media

Beredskapsarbetet till stöd för ett tryggt riksdagsval var framgångsrikt

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.6.2019 14.51
Pressmeddelande

I juni 2018 tillsatte justitieministeriet ett utbildningsprojekt om valpåverkan som fick i uppgift att sköta utbildning och kartläggning av samordningen mellan myndigheterna.

Enligt projektets slutrapport var beredskapsarbetet till stöd för ett tryggt riksdagsval framgångsrikt. Det observerades inte heller några betydande försök till störning under valen.

I slutrapporten läggs det fram flera utvecklingsförslag som ska förbättra de praktiska arrangemangen för myndighetssamarbetet, fördjupa forskningskompetensen i fråga om sociala medier och trygga mångsidig information till medborgarna. Arbetsgruppen föreslår bland annat att valsystemet bör integreras i den kritiska infrastrukturen och att utbildning i valpåverkan bör bli en permanent del av utbildningen av valfunktionärer. Ett viktigt utvecklingsobjekt är också myndigheternas fördjupade informationstekniska kompetens, eftersom sociala medier och tillhörande algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens just nu genomgår en omvälvande förändring som har stor inverkan på hur informationen till medborgarna väljs ut.

Ytterligare information: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, [email protected]

Tillbaka till toppen