Hoppa till innehåll
Media

Föreslå kandidater till Demokratipriset 2017 - årets tema är partnerskap

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2017 11.13
Pressmeddelande
Temat för justitieministeriets Demokratipris 2017 är partnerskap, och prissumman på 10 000 euro delas mellan tre instanser eller aktörer inom det civila samhället. Priset delas ut i samband med firandet av Finlands 100-årsjubileumsårs demokrativecka. Kandidater kan föreslås av såväl enskilda personer som olika organisationer.
Genom demokratipriset vill man lyfta fram exempel på en partnerskapsbaserad verksamhetskultur och belöna dem som arbetar med att utveckla olika former av partnerskap. Därför kan pristagarna vara mycket olika. Det kan vara fråga om verksamhet som bidrar till att t.ex. ordna tjänster på ett nytt sätt, stärka gemenskap, främja lokal demokrati, skapa möjligheter till hobbyverksamhet eller frivilligt arbete, öka sysselsättningen, förbättra säkerheten i vardagen eller främja invandrares integration.

Pristagarna väljs av en jury till vilken hör ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä. Juryn väljer två av pristagarna. Den tredje pristagaren väljs genom en publikröstning som ordnas på webben i mars.

Förslag till pristagare kan lämnas in under tidsperioden 16.1-17.2.2017 elektroniskt här och per post under adress Justitieministeriet/registratorskontoret, PB 25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2B, Helsingfors).

Justitieministeriets Demokratipris delas ut för fjärde gången. Syftet med priset är att öka kännedomen om det civila samhället och lyfta fram god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. År 2017 genomförs utdelningen av Demokratipriset i samarbete med finansministeriet, Yle, Finlands Kommunförbund, Företagarna i Finland och landsbygdspolitiska rådet.

Finland100 demokrativecka den 20-31 mars

Demokratipriset delas ut den 30 mars i riksdagshuset vid huvudseminariet för demokrativeckan under Finlands 100-årsjubileumsår.

Under demokrativeckan den 20-31 mars ordnas bl.a. medborgarråd, olika evenemang kring frivillig verksamhet samt publiceras färska forskningsresultat om finländarnas syn på demokratins läge. Egna evenemang som gäller temat kan föreslås på webbplatsen demokrati.fi fr.o.m. den 23 januari.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, tfn 02951 50416, e-post: [email protected]
sakkunnig Laura Keski-Hakuni, tfn 050 520 9106, e-post: [email protected]
Finland100 demokrativecka: specialsakkunnig Laura Nurminen, tfn 02951 50143, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen