Hoppa till innehåll
Media

Elektroniska fastighetsaffärer blir möjliga i början av november

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2013 11.59
Pressmeddelande -

Från och med den 1 november 2013 blir det möjligt att använda elektroniska tjänster även vid fastighetsaffärer och övriga rättshandlingar som gäller fastigheter.

Huvuddelen av bestämmelserna om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg träder i kraft vid ingången av november. En del av bestämmelserna träder dock i kraft först vid ingången av mars 2015.

Från och med början av november kan största delen av fastighetsöverlåtelserna skötas via ett elektroniskt ärendehanteringssystem som upprätthålls av Lantmäteriverket (Webbtjänsten för fastighetshandel). Med några få undantag blir det också möjligt att ansöka om inteckning på elektronisk väg och ta i bruk elektroniska pantbrev.

Fastighetsaffären genomförs med hjälp av en elektronisk blankett på vilket det kan hämtas uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret och ur vissa andra myndighetsregister. Uppgifterna om fastighetsöverlåtelsen överförs till olika myndigheters register direkt från det elektroniska köpebrevet. Också ett lagfartsärende, dvs. antecknande av fastighetens nya ägare i registret, blir anhängigt utan särskild ansökan.

För närvarande ska ett köpvittne bestyrka fastighetsköpet i närvaro av alla som undertecknat köpebrevet, men vid elektroniska fastighetsköp behövs inget köpvittne. Reformen minskar kostnaderna som orsakas de olika parterna. Ibruktagandet av elektroniska pantbrev medför på lång sikt betydliga konstnadsinbesparingar för bankerna och andra kreditgivare, eftersom det blir lättare att förvalta säkerheterna.

Användarna kan logga in och identifiera sig i tjänsten exempelvis med sina nätbankskoder. Med hjälp av olika myndighetsregister och identifieringstjänster kontrollerar datasystemet bl.a. att parternas identitet verifieras, att innehållet i köpebrevet är tillräckligt och att de uppgifter som antecknats där är korrekta.

Via tjänsten kan säljaren eller köparen också befullmäktiga en fastighetsförmedlare eller en bank att sköta fastighetsaffären, om han eller hon inte själv vill sköta den.

Det är dock fortsättningsvis möjligt att använda även de traditionella tillvägagångssätten och dokument i pappersform vid fastighetsköp.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224,
e-post: förnamn.T.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen