Hoppa till innehåll
Media

En ny delegation för ekonomiskt kunnande har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2023 14.47
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag tillsatt en delegation för ekonomiskt kunnande för följande fyraårsperiod (2.11.2023–1.11.2027).

Delegationen för ekonomiskt kunnande har till uppgift att bland annat

  1. främja kunskaperna, fostran och forskning i ekonomihantering samt utvecklandet av den ekonomiska rådgivningen
  2. stödja och främja samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer vid utvecklandet av det ekonomiska kunnandet och förebyggandet av överskuldsättning
  3. följa genomförandet av strategin för ekonomiskt kunnande och vid behov ge rekommendationer för utvecklandet av den.

Delegationen finns i anslutning till justitieministeriet. Justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen är ordförande för delegationen.

Ytterligare information:
Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 150 140, [email protected]

Delegationens sammansättning 2023–2027

 

Tillbaka till toppen