Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för etniska relationer informerar
Rapport från delegationen för etniska relationer om möjligheterna att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2019 9.26
Pressmeddelande

Delegationen för etniska relationer ETNO har gett ut en rapport Rätt att vara en i gänget – Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället. I rapporten behandlas sätt att stöda identitetsbildningen hos mångkulturella unga och stärka deras känsla av samhörighet. I rapporten identifieras faktorer som inverkar på mångkulturella ungas liv och det ges förslag till hur ungas ställning kan stärkas.

I rapporten presenteras nio förslag till hur Finland kan bli ett mer jämlikt och rättvist land för mångkulturella unga. Förslagen bygger på fyra grundelement som baserar sig på modellen för goda människorelationer: delaktighet, identitet, trygghetskänsla och förtroende.

I rapporten betonas att de mångkulturella unga är en mycket brokig grupp med tanke på deras kultur och religion samt nationella och sociala bakgrund. Det mest betydelsefulla arbetet i fråga om de ungas tillhörighet i samhället och deras välbefinnande görs på gräsrotsnivå i vardagen. Myndigheternas och beslutsfattarnas verksamhet påverkar de ungas förtroende för samhället. Förutom de unga måste man dessutom fästa uppmärksamhet vid välbefinnandet och jämlikheten inom de ungas familjer och övriga närmiljö.

Rapporten beställdes  av delegationen för etniska relationer som i mars 2018 tillsatte en sakkunnigarbetsgrupp för religiös och kulturell dialog för att utreda hur ungas  olika identiteter bildas och hur de kan stödas tillsammans i Finland. Ordförande för Birkalands och Mellersta Finlands regionala delegation för etniska relationer Anu-Rohima Mylläri har varit ordförande för arbetsgruppen.

Rapporten lanseras på ETNO Forum som kan följas som direkt webbsändning den 7 maj 2019 kl. 9.30-11.30. 

Ytterligare information: Peter Kariuki, generalsekreterare för delegationen för etniska relationer, tfn 02951 50191, [email protected]

Rätt att vara en i gänget – Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället: https://oikeusministerio.fi/sv/etno-aktuellt

Länk till webbsändningen (på finska): http://www.mediaserver.fi/live/oikeusministerio

Tillbaka till toppen