Hoppa till innehåll
Media

Temat för årets ETNO-forum är invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2015 12.01
Nyhet

Ett forum för etniska relationer ordnas den 26 maj 2015 i Finlandiahuset i Helsingfors. Temat för forumet är invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka.

Vid forumet diskuteras på vilket sätt man på olika samhällssektorer kan främja invandrarnas möjligheter att delta i arbetslivet, beslutsfattandet och vardagslivet. En annan fråga som tas upp på forumet är på vilket sätt goda etniska relationer kan främjas på lokal nivå.

Forumet riktar sig särskilt till dem som arbetar med invandrar- och integrationsfrågor eller för att skapa en dialog mellan olika grupper på lokal nivå samt till forskare. Syftet med det årliga ETNO-forumet är informera om invandrarpolitiken, betydelsen av etnisk jämställdhet och nuläget i fråga om etniska relationer.

Forumet ordnas av delegationen för etniska relationer (ETNO) som är verksam i anslutning till justitieministeriet. ETNO är ett bredbasigt sakkunnigorgan tillsatt av statsrådet som har till uppgift att främja en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper samt bistå ministerierna i att utveckla ett etniskt jämlikt och mångfaldigt samhälle.

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Peter Kariuki, tfn 02951 50191

Tillbaka till toppen