Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ett förslag om att förlänga de temporära ändringarna av indrivningslagen på remiss

Justitieministeriet
16.3.2021 16.37
Pressmeddelande

Det föreslås att giltighetstiden för bestämmelserna om de maximibelopp för indrivningskostnader som tas ut av företag förlängs. Syftet är att underlätta situationen för företag i ekonomiska svårigheter. En arbetsgrupp vid justitieministeriet har berett ett betänkande i ärendet och betänkandet är nu på remiss.

I indrivningslagen har det sedan ingången av året temporärt funnits detaljerade bestämmelser om kostnaderna för indrivning av andra fordringar än konsumentfordringar. Enligt betänkandet ska de temporära bestämmelserna i indrivningslagen om maximibeloppen för indrivningskostnader för andra fordringar än konsumentfordringar tillämpas från juli 2021 till våren 2022. De nuvarande bestämmelserna gäller till utgången av juni 2021.

För att regleringen ska vara enhetlig föreslås det att bestämmelserna ska gälla också andra företagsfordringar än konsumentfordringar, till exempel fordringar där gäldenären är ett bostadsaktiebolag eller en förening. 

Målet är att underlätta ställningen för företag som råkat i ekonomiska svårigheter

Det centrala syftet med förslaget är att förhindra att företag som råkat i betalningssvårigheter på grund av coronavirusläget drabbas av ännu större ekonomiska påfrestningar på grund av höga indrivningskostnader.

Det föreslås också att begränsningarna i bruket av tratta ska förlängas till utgången av september. Med tratta avses den offentlighetshotade betalningsuppmaning som använts vid indrivningen av företagsfordringar. Efter detta föreslås det att tidsfristen för att protestera en tratta, alltså den tid efter vilken trattan kan offentliggöras eller anmälas för anteckning i kreditupplysningsregistret, förlängs temporärt från 10 dagar till 14 dagar eller 21 dagar. Målet med att förlänga tidsfristen för att protestera en tratta är att underlätta företagens situation genom att ge dem mer betalningstid efter det att trattan tagits emot.

Avsikten är att begränsningen av indrivningskostnaderna för andra fordringar än konsumentfordringar ska gälla tills de permanenta ändringarna i indrivningslagen träder i kraft. Det är meningen att ikraftträdandet ska ske våren 2022. 

Yttranden om förslaget välkomnas i e-tjänsten Utlåtande.fi fram till den 6 april 2021.

Mer information:
Mirja Kapraali, specialsakkunnig, tfn 0295 150 033, [email protected]
Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150122, [email protected]

Förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar: Arbetsgruppens mellanrapport

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen