Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar diskuterade stärkandet av de grundläggande rättigheterna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 17.20
Pressmeddelande

EU:s justitieministrar samlades i dag till en videokonferens för att diskutera möjligheterna att stärka de grundläggande rättigheterna i EU. En annan viktig fråga på agendan var behovet av bestämmelser på EU-nivå om lagringen av uppgifter om elektronisk kommunikation. Finlands representant på mötet var minister Anna-Maja Henriksson.

Ministrarna diskuterade med direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter hur tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kan stärkas. Rådet har antagit slutsatser i frågan. Under diskussionen betonade Henriksson att stadgan återspeglar de rättigheter och värderingar som är gemensamma för Europa.

- Stadgan är grunden för den europeiska identiteten och ett konkret uttryck för de gemensamma värderingar som bygger på de grundläggande friheterna och rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen. Stadgan har på ett betydande sätt stärkt de grundläggande rättigheternas roll i unionens verksamhet. Vi måste effektivisera genomförandet av den både på EU-nivå och nationellt. Vi måste också fortsätta arbetet för att se till att alla kan ta del av de rättigheter som garanteras i EU-stadgan, säger Henriksson.

Vid mötet diskuterade justitieministrarna också om det behövs bestämmelser på EU-nivå om skyldigheten att lagra uppgifter om förmedling av elektronisk kommunikation. Ministrarna konstaterade att man i detta sammanhang måste beakta dels kommunikationens konfidentialitet och skyddet för personuppgifter, dels säkerhets- och brottsbekämpande myndigheters lagstadgade behov och möjligheter att få information.

Under videomötet diskuterades också hur inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten framskrider och hur den europeiska rättsliga utbildningen kan främjas. 

Ytterligare information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 150504, [email protected]

Mer information om videokonferensen mellan EU:s justitieministrar

Tillbaka till toppen