Statsrådet och ministerierna Media

EU:s justitieministrar diskuterar coronavirusets inverkan på demokratin

Justitieministeriet 6.7.2020 10.26
Pressmeddelande

EU:s justitieministrar samlas i dag måndagen den 6 juli till en informell videokonferens. Finlands representant på mötet är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På videokonferensen som ordnas av det nya ordförandelandet Tyskland ska  justitieministrarna diskutera hur de europeiska demokratierna har lyckats svara på utmaningarna kring coronaviruspandemin. Ministrarna diskuterar också hur demokratin kan stärkas under pandemin, särskilt genom att bekämpa desinformation och hatretorik. 

Ytterligare får mötesdeltagarna höra kommissionens presentation om EU:s nya offerstrategi 2020 – 2025 samt EU-samordnarens för kampen mot terrorism  förslag som handlar om att stärka rättigheterna och ställningen för terrorismens offer.

- Under Finlands EU-ordförandeskap var vårt centrala mål att få till stånd en brottsofferstrategi för EU. Därför gläder det mig väldigt mycket att kommissionen har gjort snabba framsteg och utarbetat EU:s första strategi som gäller brottsoffers ställning. Strategin bidrar till och stärker målen i Finlands regeringsprogram för att förbättra brottsoffers ställning. Den fokuserar också på att effektivisera de åtgärder och tjänster som riktas till offren, till exempel till offer för våld mot kvinnor och för våld i hemmet, även under kriser, säger Anna-Maja Henriksson.

Mer information: 
Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn +358 40 534 7 727, [email protected] 

Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn +358 295 150 170, [email protected] 

Närmare information om möten