Hoppa till innehåll
Media

EU:s och de östliga partnerländernas justitieministrar sammanträder för första gången

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2013 13.07
Pressmeddelande -

Det första justitieministermötet om det östliga partnerskapet hålls i Luxemburg den 7 oktober i samband med EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor.

I mötet deltar EU-medlemsstaternas justitieministrar samt Armeniens, Azerbajdzjans, Georgiens, Moldaviens och Ukrainas justitieministrar och Vitrysslands biträdande justitieminister. Finlands representant i mötet är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministrarna diskuterar de rättsliga reformerna i EU:s östliga partnerländer samt deras engagemang i att främja mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Alla länder som deltar i mötet med undantag av Vitryssland är medlemmar i Europarådet och har anslutit sig till den europeiska människorättskonventionen.

- Finland anser att det östliga partnerskapet är ett mycket viktigt forum för rättsligt samarbete mellan EU och dess grannländeri öster. Allt samarbete måste grunda sig på respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, betonar justitieminister Henriksson.

- Det är särskilt viktigt att man i utvecklingen av det internationella rättsliga samarbetet utnyttjar sådana multilaterala konventioner som visat sig fungera väl, såsom FN:s och Europarådets konventioner samt Haagkonventionerna. Enligt vår erfarenhet har just dessa konventioner varit de mest effektiva verktygen i samarbetet med stater utanför EU både på det civilrättsliga och straffrättsliga området, konstaterar Henriksson.

EU:s östliga partnerskap inleddes år 2009. Partnerskapet syftar till att stödja såväl politiska som ekonomiska reformer i de östliga grannländerna samt främja närmare samarbete med EU.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn +358 2951 50176
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, +358 2951 50236

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen