Hoppa till innehåll
Media

EU vill ändra Europaparlamentsvalet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 15.16
Pressmeddelande

Europaparlamentet föreslår ändringar i Europaparlamentsvalet. Statsrådet understöder inte förslaget om en alleuropeisk valkrets eller en ändring av valdagen. Förslaget och statsrådets ståndpunkt har i dag översänts till riksdagen.

Europaparlamentet har i maj föreslagit en ny valakt för Europeiska unionen. Den mest betydande förändringen jämfört med nuläget är den nya alleuropeiska valkretsen. Utöver de ledamöter som väljs från medlemsstaterna ska 28 ledamöter väljas till Europaparlamentet från den alleuropeiska valkretsen. Medlemsstaternas antal platser i parlamentet minskar inte i och med reformen. Ett centralt mål med förslaget är att stärka systemet med så kallade toppkandidater i valet av kommissionens ordförande. De europeiska partierna utnämner sina kandidater till kommissionens ordförande och vid valet röstar man om dessa kandidater över medlemsstatsgränserna utöver de inhemska kandidaterna.

Ett annat betydande ändringsförslag är förrättandet av Europaparlamentsval alltid på Europadagen den 9 maj, oberoende av vilken veckodag dagen infaller. Förslaget innehåller också en rad tekniska ändringar, av vilka många redan har genomförts för Finlands del.

Statsrådet understöder inte förslaget om en alleuropeisk valkrets eller ändringen av valdagen. Det nuvarande förfarandet är fungerande ur Finlands synvinkel. Varje medlemsstat ordnar sitt eget val inom ramen för en fyradagarsperiod som inleds på torsdagen och avslutas på söndagen.

Ytterligare information: Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

 

 

 

Tillbaka till toppen