Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar träder i kraft den 1 december 2020

Justitieministeriet
19.11.2020 13.51
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning genom vilken Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar sätts i kraft i Finland. Det handlar om den första rättsligt bindande internationella konventionen om handlingars offentlighet.

Konventionen träder i kraft den 1 december 2020. Finland antog den redan 2015, men konventionen har väntat på det nödvändiga antalet ratifikationer som behövs för att den ska kunna träda i kraft internationellt.

Genom konventionen tryggas rätten att få tillgång till myndigheters handlingar. Finlands lagstiftning överensstämmer redan nu med konventionen, men förbindelse till den har en särskild betydelse när det gäller att stöda öppenheten och därigenom demokratin i Europa.  

Ytterligare information: Liisa Leppävirta, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 150 099, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen