Hoppa till innehåll
Media

Finlex-databasen blir tillgänglig som öppna data den 10 mars

Utgivningsdatum 4.3.2016 15.33
Nyhet

En del av innehållet i justitieministeriets Finlex-databas görs tillgängligt som öppna data den 10 mars. Finlex är en gratis webbtjänst för rättsligt material. För närvarande kan tjänsten enbart användas som en vanlig webbplats. I den nya tjänsten finns det centrala materialet i Finlex tillgängligt som öppna data så att informationen kan utnyttjas i även andra tillämpningar och informationssystem.

Genom att materialet görs tillgängligt i en maskinläsbar form är det möjligt att utveckla nya slags tjänster för allmänheten, förvaltningen och företagen. Informationen som finns i författnings- och rättspraxisdatabaserna kan i fortsättningen tillhandahållas via nya kanaler, till exempel med hjälp av olika mobiltjänster, informationssökningstjänster och webbportaler.

Projektet har genomförts i ett samarbete mellan justitieministeriet, finansministeriet och Aalto universitet som en del av öppnandet av förvaltningens datalager.

I utvecklingsprojektet har man beaktat bl.a. de europeiska metadatastandarderna ELI och ECLI. 

Välkommen till öppningsseminariet

Den nya tjänsten öppnas vid ett seminarium som ordnas i Ständerhuset torsdagen den 10 mars 2016. 

Alla som är intresserade av utvecklingen som gäller öppna data är välkomna till seminariet. Vid seminariet presenteras även demoversioner av tillämpningar som utvecklats för datatjänsten. En del av dessa kan utnyttjas redan i den nuvarande Finlex-tjänsten.

Ytterligare upplysningar: chef för informationstjänsten Aki Hietanen (tfn 02951 50510), e-post [email protected].

Öppna data i Finlex (fr.o.m. 10.3)

Tillbaka till toppen