Hoppa till innehåll
Media

Finlex-databanken görs tillgänglig som öppna data

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2015 14.14
Nyhet

En del av materialet som finns i justitieministeriets Finlex-databas kommer att göras tillgängligt som öppna data. Projektet genomförs i ett samarbete mellan justitieministeriet, finansministeriet och Aalto universitet som en del av öppnandet av förvaltningens datalager. Också Edita Publishing Oy, som svarar för upprätthållandet av Finlex, deltar i projektet. Justitieministeriet har som mål att Finlex-materialet blir tillgängligt som öppna data i början av år 2016.

För närvarande kan Finlex användas enbart som en vanlig webbplats. Genom att materialet görs tillgängligt även i en maskinläsbar form är det möjligt att erbjuda nya slags tjänster för allmänheten, förvaltningen och företagen. Informationen som finns i de olika databaserna i Finlex kan tillhandahållas via nya kanaler, till exempel med hjälp av mobiltjänster, informationssökningstjänster och webbportaler.

Finlex-databanken innehåller tiotusentals dokument i över trettio olika databaser. Publicering av rättsliga datalager som öppna data bereds i flera europeiska länder, och att göra Finlex-materialet tillgängligt som öppna data är ett naturligt steg i utvecklingen av elektroniska tjänster också i Finland.

I utvecklingsprojektet beaktas bl.a. de europeiska metadatastandarderna ELI och ECLI. I fortsättningen utreds möjligheterna att göra även det övriga Finlex-materialet, såsom fördrag, kollektivavtal och regeringspropositioner, tillgängligt som öppna data.

Ytterligare upplysningar:
chef för informationstjänsten Aki Hietanen, tfn 02951 50510, e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen