Hoppa till innehåll
Media

Föreslå mottagare av Demokratipriset senast den 31 oktober – temat är den finländska demokratins kristålighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2022 10.59
Pressmeddelande

Klimatkrisen, covid-19-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina – under de senaste åren har vårt samhälle drabbats av många slags kriser. Vilken civilsamhällesaktör skulle du vilja prisbelöna för att den främjat den finländska demokratins kristålighet?

Civilsamhället, till exempel organisationer, föreningar, forskningsinstitut och sociala rörelser, har en betydande roll i att stärka demokratins och hela samhällets kristålighet. Justitieministeriet vill med årets Demokratipris belöna sådana civilsamhällesaktörer som arbetar med samhällets kristålighet och samtidigt sprida information om olika aktörers goda praxis.

Priset på 10 000 euro kan delas ut till en aktör eller delas mellan flera aktörer som företräder civilsamhället.

Förutsättningar för starkare förtroende och samarbete

Som förslag till pristagare i år efterlyser vi särskilt sådana aktörer och verksamhetssätt i civilsamhället som har gett människor bättre förutsättningar att stärka öppenhet, delaktighet, förtroende och samarbete och minska ojämlikhet. Vi efterlyser sådana verksamhetssätt som har stärkt kriståligheten med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen.

Förslag till pristagare kan lämnas till och med den 31 oktober 2022 via det elektroniska formuläret eller per post till adressen Justitieministeriet/registratorskontoret, PB 25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors). 

Pristagarna väljs av en jury bestående av experter och personer som är kända i offentligheten. Juryns sammansättning offentliggörs i oktober. I år delas priset ut vid seminariet om det nationella demokratiprogrammet 2025 som hålls den 29 november 2022. 

Justitieministeriets Demokratipris delas nu ut för sjunde gången. Justitieministeriets samarbetspartner är finansministeriet och Finlands Kommunförbund. Demokratipriset delas ut vartannat år och finansministeriets Demokratiutmärkelse för öppen förvaltning vartannat år.

År 2020 delades Demokratipriset mellan tre aktörer för främjande av ny typ av växelverkan: Plan International Finland sr, Natur och Miljö rf och Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Läs mera om tidigare pristagare på justitieministeriets webbplats.

Närmare urvalskriterier för Demokratipriset 2022.
Föreslå pristagare via den här länken.

Ytterligare information:
E-postadresserna har formen [email protected] 
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348
Salla Jantunen, högskolepraktikant (praktiska frågor t.ex. om formuläret), tfn 0295 150 164

Tillbaka till toppen